OM HØJTBEGAVEDE

Vi har samlet forskellige ressourcer, så du har mulighed for, på egen hånd, at fordybe dig i emnet 'højtbegavet'. Noget af materialet,  har vi selv skrevet, andet er artikler eller links til relevante artikler og noget tredje er interviews med vore samarbejdspartnere, hvor vi taler om højtbegavede, deres udfordringer og deres muligheder. 
Der kommer mere og mere til, så hold dig gerne løbende orienteret om indholdet, evt. gennem vores nyhedsmail.  Er der emner, som du gerne vil vide mere om, som ikke er repræsenteret her, så skriv til os, så vil vi finde relevante ressourcer frem. God fornøjelse med fordybelsen i dette spændende og relevante emne. 

Generelle begreber om højtbegavede

I forskningen i højtbegavede børn og unge, er der flere begreber, der går igen. Inden længe samler vi disse her og giver en kort introduktion til dem. Højtbegavede børn er ofte mere intense og mere asynkrone i deres udvikling. Der findes forskellige tjeklister, der beskriver karakteristika i adfærd og interesser, der er identificeret gennem forskning i højtbegavede. Der er ikke så meget forskning i højtbegavede børn og unge i Danmark, så meget af det, vi vil beskrive her, vil basere sig på viden fra primært USA, Holland samt andre lande, hvor interessen for højtbegavede er større end i Danmark.

Artikler og andre guldkorn

Har du lyst til at gå et spadestik dybere? Her vil vi løbende samle nogle af de artikler, vi finder mest relevante, og som for nogles vedkommende ligger til grund for oversigtsteksterne. Visse af artiklerne planlægger vi at lægge bag en betalingsmur, dog tænker vi de er relevante og oplysende.
Artiklerne vil bl.a. omhandle det at være højtbegavet og dobbeltexceptionel. Da det dobbeltexceptionelle kan være mange forskellige ting, vil de emner, som artiklerne omhandler, ligeledes være et bredt spektrum af relaterede temaer.

Send mig videre til artikler

Interviews med højtbegavede

Vores samarbejdspartnere ligger inde med specialviden på mange forskellige områder. Vi er i løbende dialog ift hvad de specialiserer sig i og hvorledes det matcher med vores erfaringer. Her vil man få mulighed for at lære nogle af vore samarbejdspartnere lidt bedre at kende og samtidig blive klogere på , og måske genkende dele af,  livet med højtbegavede børn og unge.

Send mig videre til interviews